دانشکده مهندسی شیمی و نفت گروه مهندسی شیمی

مهدی حاجی عبدالرسولی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی پلیمر صنایع پلیمر
ایمیل: abdorrasouli@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان- دانشکده مهندسی شیمی-گروه مهندسی شیمی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »

دروس آفلاین


مراجع