hormozagan.ac.ir
HORMOZGAN UNIVERSITY FACULTY
صفحه اصلی ENGLISH
×
علوم پایه
علوم و فنون دریایی
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
مجتمع آموزش عالی میناب
پژوهشکده هرمز
 
ام البنین بذرافشان
استادیار
علوم و مهندسی آبخیزداری
حمید غلامی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی
سمیه رستگار
استادیار
مهندسی کشاورزی
یحیی اسماعیل‌پور
استادیار
مهندسی منابع طبیعی - مرتع‌داری
حنانه محمدی کنگرانی
_
جنگلداری
مهرنوش نیکویی
استادیار
مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
منصوره شمیلی
استادیار
کشاورزی-علوم باغبانی
غلامرضا شریفی سیرچی (کتاب بیوتکنولوژی در باغبانی)
دانشیار
بیوتکنولوژی
سمیه رستگار
_
علوم باغبانی-میوه کاری
مرضیه رضایی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی
محی الدین رحیمی سورویی
_
مهندسی دریا
خدیجه عباس زاده
_
مهندسی بیوتکنولوژی